Naxriista Ilaah. By Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ilaah waa naxriis badan yahay, waxayna naxariistiisa ka muuqataa oo uu ku muujiyey dadkiissa.Sabuur. 86:15 Laakiinse adigu Sayidow, waxaad tahay Ilaah ay raxmad iyo nimco ka buuxaan, Oo cadhada u gaabiya, oo naxariis iyo runba badan