Qoyska Masiixa. By Shino Gabo

Nimankow, idinkuna afooyinkiinna u jeclaada siduu Masiixuba u jeclaaday kiniisadda oo uu nafsaddiisii u bixiyey iyada aawadeed, inuu quduus ka dhigo oo ku nadiifiyo maydhidda biyaha xagga erayga, Efesos 5:25-26