Badbaadada. By Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno. Falimaha Rasuullada.4:12