Saddaxnimada Ilaah. By Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ilaah waa mid, waana kan abuuray dunida iyo wax walba oo ku jira. Si dadkiisa uu u fahmaan kan uu yahay iyo sida uu wax ugu qabto, wuxuu isugu muujiyaa saddex habood: Ilaaha Aabha ah, Ilaaha wiilka ah iyo Ruuxa qudduuska oo mid wada ah. Matayos 28:19 Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa,