Samafalidda. By Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Niyo wanaagsan ku adeega sida idinkoo Rabbiga u adeegaya oo aan dad u adeegin, idinkoo garanaya wax kasta oo wanaagsan oo mid kasta sameeyo inuu Rabbiga isla waxaas ka helayo hadduu yahay addoon iyo hadduu yahay xorba. Efesos 6:7-8