Masiixiyiinta Ilaah ayaa doortey. By Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Idinku ima aydnaan dooran, laakiinse anaa idin doortay, waanan idiin diray inaad tagtaan oo midho soo dhashaan, iyo in midhihiinnu sii jiraan, in wax alla waxaad Aabbaha magacayga ku weyddiisataan uu idin siiyo. Yooxanaa 15:16