Ilaah wuxuu rabaa in dadka oo dhan badbaadaan. By Shino & Shania Gabo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Taasu way wanaagsan tahay, waana mid Ilaaha Badbaadiyeheenna ahu aqbali karo. Wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan. 1 Timoteyos 2:3-4