Injiilka waa Nimcada Ilaah. by Shino & Shania Gabo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Waayo, idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka, mana aha wax xaggiinna ka yimid, laakiinse waa hadiyadda Ilaah, mana aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin. Efesos 2:8-9