Ilaah ayaa na caawiya waqtiga dhibaatada. By Shino & Shania Gabo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ilaah waa magangalkeenna iyo xooggeenna, Oo waa caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatada. Sidaas daraaddeed cabsan mayno in kastoo dhulku beddelmo, Iyo in kastoo buurahu badda uurkeeda ku dhex dhaqaaqaan, Sabuur 46:1-2