Maxaad sameyneysaa markaadan aqoon waxaad sameeyso. By Shino & Shania Gabo

laakiin Gargaaraha Ruuxa Quduuska ah oo Aabbuhu ku soo diri doono magacayga, wax kasta ayuu idin bari doonaa, wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku idhi. Yooxanaa 14:26