Ilaah wuu kula jiraa ee kaama soo horjeedo. By Shino & Shania Gabo