Waxwalba waa ii xalaal, laakiin waxwalba iima roona. By Shino & Shania Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Wax waliba waa ii xalaal, laakiin wax waliba iima roona. Wax waliba waa ii xalaal, laakiin waxba ima addoonsan doonaan. 1Corintos 6:12