Sidee Masiixiyiinta u tukadaan? By Shino & Shania Gabo

Haddaba kaalaya aynu isaga caabudnee oo u sujuudnee, Oo Rabbiga ina abuuray aan hortiisa ku jilba joogsanno, Waayo, isagu waa Ilaaheen, Sabuurradii 95:6-7a