Qabyaaladda diida. By Shino & Shania Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ma jiro Yuhuud ama Gariig, ma jiro addoon ama xor, ma jiro lab ama dhaddig, waayo, kulligiin mid baad ku wada tihiin Ciise Masiix. Galatia 3;28