Maxaa Masiixiyiinta loogu dilaa rumeysadkooda. By Shino & Shania Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Waad barakaysan tihiin goortii laydin caayo, oo laydin silciyo, oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawaday. Farxa oo reyreeya, waayo, jannada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay, waayo, sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey. Matayos 5:11-12