Kaniisadda waa jirka Masiixiyiinta by Shania & Shino Gabo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ama miyaanaydin ogayn jidhkiinnu inuu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah ee idinku jira ee aad Ilaah ka hesheen? Oo idinku isma lihidin, waayo, qiimo weyn baa laydinku soo iibsaday. Sidaa aawadeed Ilaah jidhkiinna ku ammaana. 1 Korintos 3:19-20