Qofka Masiixiga ha guursado qof kale oo Masiixi ah. By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Oo idinka iyo iyaga yuusan guur idin dhex marin, oo gabadhiinna wiilkiisa ha siinina, wiilkiinna gabadhiisana ha u guurinina. Waayo, isagu wuxuu wiilkiinna ka leexin doonaa aniga lasocodkayga inay iyagu u adeegaan ilaahyo kale,…  Sharciga kunoqoshadiisa 7:3-4