Qofka Masiixiga ha guursado qof kale oo Masiixi ah. By Shania & Shino Gabo

Oo idinka iyo iyaga yuusan guur idin dhex marin, oo gabadhiinna wiilkiisa ha siinina, wiilkiinna gabadhiisana ha u guurinina. Waayo, isagu wuxuu wiilkiinna ka leexin doonaa aniga lasocodkayga inay iyagu u adeegaan ilaahyo kale,…  Sharciga kunoqoshadiisa 7:3-4