Ilaah waa necebyahay furniinka. By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Waayo, Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa’iil wuxuu leeyahay, Anigu waan necbahay furidda, oo Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Anigu waan necbahay kii dharkiisa dulmi ku deda, haddaba sidaas daraaddeed iska jira oo khiyaano ha ku macaamiloonina”. Malakii 2:16