Soonka Ilaah jecel yahay. By Shania & Shino Gabo

“Sow kanu ma aha soonkii aan doortay in silsiladihii sharnimada la furo, oo guntimihii harqoodka la debciyo, oo kuwa la dulmay la xoreeyo, oo aad harqood kasta jebisaan?… Ishacyaah 58:6-9