Soonka Ilaah jecel yahay. By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Sow kanu ma aha soonkii aan doortay in silsiladihii sharnimada la furo, oo guntimihii harqoodka la debciyo, oo kuwa la dulmay la xoreeyo, oo aad harqood kasta jebisaan?… Ishacyaah 58:6-9