Sideen u horjoogsanaa sheydanka. By Shania & Shino Gabo

“Haddaba Ilaah ka dambeeya, laakiin Ibliiska hor joogsada, wuu idinka carari doonaaye. 8 U soo dhowaada Ilaah, isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa”. Yacquub 7-8