Garashada wuxuu Ilaah rabo. By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Ha u ekaanina dadka ifkan, laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista Ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah”. Rooma 12:2