Ciise ka hor yaa Ilaah ahaa oo dunida maamulaayey? By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. 2 Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. 3 Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la’aantiis.” Yooxana 1: 1-3