Masaal: Cafiska & Midiidinkii abaalka darnaa. By Shania & Shino Gabo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Markaasaa sayidkiisii u yeedhay oo ku yidhi, Addoon yahow sharkaluhu! Waxaan kugu lahaa oo dhan waan kuu dhaafay, waayo, waad i bariday. 33 Miyaanad lahayn inaad kii kula shaqayn jiray u naxariisatid sidaan anigu kuugu naxariistay? Matayos 18: 32-33