Weydiista oo waa laydin diin doonaa. By Shania & Shino Gabo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

“Weyddiista oo waa laydin siin doonaa; doona oo waad heli doontaan: garaaca oo waa laydinka furi doonaa; waayo, mid kasto oo weyddiista waa la siiyaa, kii doonaana waa helaa, kii garaacana waa laga furi doonaa.” Matayos 7:7-8