QABRIGA QOFNA GURI UMA AHA. By Shania & Shino Gabo.

“Wejigaagoo dhididsan baad wax cuni doontaa, ilaa aad dhulka ku noqotid; maxaa yeelay, dhulkaa lagaa qaaday; waayo, ciid baad tahay, ciid baadna ku noqon doontaa.” – Bilowgii 3:19.